STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

    

Sołectwo Studzionka

Biuro Sołtysa czynne we wtorki w godz. 17:00 - 19:00

=======================================

Rada Sołecka Sołectwa Studzionka

Sołtys:           

                              Ireneusz Gruszka

 Rada Sołecka:

                              Edyta Czarnecka                         

                              Andrzej Świerkot 

                              Łukasz Tetla 

                              Mariusz Szojda 

                              Waldemar Lipus

                              Łukasz Wieczorek


===================================================================== 
Zebranie Wiejskie 2023


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbyło się 12 kwietnia 2023r.


W zebraniu udział wzięli mieszkańcy Studzionki - 56 osób oraz: 

1.     Dariusz Skrobol – Burmistrz Miasta Pszczyna

2.     Piotr Sidzina – Zastępca Burmistrza Miasta Pszczyna

3.     Urszula Niezgoda – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce

4.     Artur Krzyżaniak – Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie

5.     Łukasz Tetla – Radny Rady Miejskiej

6.     Piotr Rabaszowski – Radny Rady Miejskiej

        7.  Waldemar Lipus – Radny Rady Powiatowej


Po przedstawieniu przez sołtysa Ireneusza Gruszkę sprawozdania za rok 2022, zebrani podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium.


Następnie zostały preprowadzone wybory na sołtysa i do Rady Sołeckiej.

Sołtysem został wybrany na kolejną kadencję Ireneusz Gruszka, natomiast do Rady soleckiej weszli:


                       Edyta Czarnecka                         

                              Andrzej Świerkot 

                              Łukasz Tetla 

                              Mariusz Szojda 

                              Waldemar Lipus

                              Łukasz Wieczorek


W trakcie wyborów, problemy Gminy Pszczyna omawiał Burmistrz Dariusz Skrobol.

Po przeprowadzeniu wyborów, swoje problemy przedstawiali mieszkańcy.
=============================================================================


Zebranie Wiejskie 2022


Zebranie odbyło się 24 marca 2022r. w sali Domu Strażaka.

Po przedstawieniu sprawozdania przez sołtysa Ireneusza Gruszkę, zebrani udzielili absolutorium.

Sołtys przedstawił plan wydakków na następny rok.

Następnie mieszkańcy w trakcie dyskusji, przedstawili swoje problemy i potrzeby.


==============================================================================================


Zebranie Wiejskie 2021


Zebranie się nie odbyło z powodu pandemii covid-19.


===============================================================================


Zebranie Wiejskie 2020

W środę 20 lutego 2020r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Studzionka. 

W zebraniu udział wzięli: Zastępca Burmistrza Pszczyna Barbara Sopot-Zembok nasi Radni Waldemar Lipus i Łukasz Tetla

 oraz przedstawiciele organizacji społecznych i dyrekcji szkół oraz mieszkańcy Studzionki.

Sołtys Ireneusz Gruszka przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2019.

Zebrani przyjęli sprawozdanie i udzielili sołtysowi i Radzie Sołeckiej absolutorium.

Następnie sołtys przedstawił problemy i potrzeby Sołectwa.

    

    


Sprawozdanie sołtysa....


Protokół z Zebrania...===================================================================================

KONKURS URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

“Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2019

Wręczenie dyplomów i pucharów miało miejsce w czwartek, 10.10.2019r., w Sali Sejmu Śląskiego, w trakcie Forum Sołtysów.

Dwie nagrody dla Studzionki:

I miejsce w kategorii - "najlepsza strona internetowa sołectwa" : nagroda 2000,00 zł.

www.studzionka.net.pl

III miejsce w kategorii - "najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi " : nagroda 3000,00 zł.
Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy Pomniku Wdzięczności.

https://www.slaskie.pl/content/o-przyszlosci-wsi

      

       


=================================================================================

Plebiscyt "Mistrzowie Agro 2019"

Organizowany przez Dziennik Zachodni pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w kategoriach: Rolnik Roku; Sołtys Roku; Gospodyni Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Sołectwo Roku; Gospodarstwo Agroturystyczne Roku.

Do plebiscytu zgłosiliśmy się w kategorii Sołectwo Roku.

W głosowaniu poprzez sms-y, na poziomie powiatu zajęliśmy I miejsce i przeszliśmy do etapu wojewódzkiego w którym ostatecznie zajęliśmy II miejsce.

Wręczenie dyplomów i nagród miało miejsce w ostatnią środę, 09.10.20119r., w Kłobucku. Nasze Sołectwo oprócz dyplomu i pamiątkowego medalu otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł.

 

https://dziennikzachodni.pl/mistrzowie-agro-prestizowe-nagrody-dla-rolnikow-soltysow-i-gospodyn-znamy-zwyciezcow/ar/c15-14305097

 

   

=============================================================

ASF - "afrykański pomór świń" -

wszystko na temat tej groźnej choroby trzody chlewnej:
 ASF - broszura informacyjna....====================================================================

Zebranie Wiejskie 2019


Sprawozdawczo - Wyborcze Sołectwa Studzionka

miało miejsce 28 marca 2019 roku.


Obecnych było 91 mieszkańców.

Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności swojej i Rady Sołeckiej,

które zostało zaakceptowane przez zebranych.


Następnie obecna Pani Zastępca Burmistrza Barbara Sopot Zembok przeprowadziła wybory na sołtysa i do Rady Sołeckiej.

Sołtysem został ponownie Ireneusz Gruszka.


 Ireneusz Gruszka zaproponował do Rady Sołeckiej poprzednich członków.
Wiesław Balcerzak i Grzegorz Waleczek postanowili zrobić miejsce dla młodszych mieszkańców i nie kandydowali.


Nowymi członkami Rady Sołeckiej zostali Edyta Czarnecka i Krzysztof Sojka.


Pełny skład Rady Sołeckiej: Edyta Czarnecka, Krzysztof Sojka, Waldemar Lipus, Mariusz Szojda, Andrzej Świerkot i Łukasz Tetla.


Sprawozdanie sołtysa za rok 2018...


Plan podziału środków finansowych na 2019rok...


Protokół z Zebrania...======================================================


Zebranie Wiejskie 2018

W poniedziałek 12 marca 2018r. odbyło się Sprawozdawcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Studzionka.

Do Domu Strażaka przybyła rekordowa liczba mieszkańców - 144 osoby.

 Byli nasi Radni Waldemar Lipus i Łukasz Tetla

 oraz przedstawiciele organizacji społecznych i dyrekcji szkół.

Oczywiście był również Sołtys i  członkowie Rady Sołeckiej.

Na zebranie przybyli również: Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, Zastępca Burmistrza Pszczyny Grzegorz Wanot, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Hanna Kielman

Radni Rady Miejskiej w Pszczynie - Marta Wojciechowska - Smolarz oraz Kamil Widłok

 Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie Artur Krzyżaniak, Kierownik KRUS w Pszczynie Mirosława Wojciech, przedstawiciel policji z Pawłowic, zastepca powiatowego lekarza weterynarii oraz asystent posła Stanisława Szwed - Czesław Moń.


Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka za rok 2017 rok ...

Plan podziału środków finansowych na 2018 rok ...

PREZENTACJA ...

Opis Prezentacji...

Protokół z Zebrania...


      


          =====================================================================

8 listopada 2017r., w Sali Sejmu Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, 

miała miejsce gala wręczenia wyróżnień w plebiscycie Dziennika Zachodniego "Sołtys Roku i Sołectwo Roku 2017".

Dla przypomnienia, w etapie powiatowym "Sołectwo Roku 2017" zajęliśmy II miejsce, za Czarkowem, a przed Brzeźcami.

Jeszcze raz, dziękuję wszystkim za oddane głosy. 
To dzięki Wam, STUDZIONKA została wyróżniona!

    


    


   ===========================================================================

Ulica Wieczorka zostaje ulicą Wieczorka.


 W czwartek 24 sierpnia, Rada Miejska w Pszczynie uchwaliła zmiany nazw ulic w Gminie. U nas ul. Józefa Wieczorka stała się ul. Wacława Wieczorka.

Wacław Wieczorek /1958 - 2011/ - polski pilot samolotowy, mistrz świata i Europy w lataniu precyzyjnym, trzykrotny mistrza świata i pięciokrotny mistrz Europy w lataniu rajdowym oraz trzykrotny mistrz Polski. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


==========================================================

Od 17 czerwca nowe zasady wycinki drzew

To już ostatnie dni, kiedy właściciel nieruchomości może wyciąć drzewo bez jakiejkolwiek kontroli gminy. 

Niedawno opublikowano nowelizację, która zaostrza złagodzone na początku roku przepisy ustawy o ochronie przyrody - wracają pomiary obwodów na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci wycinki, a gminni urzędnicy będą w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.


cała informacja...


=================================================================

Projekt drogi wojewódzkiej DW 933 - zjazdy do pól /uaktualnione/.

Ostatnio miało miejsce spotkanie z zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

przy zjazdach, na terenie naszego Sołectwa. 

Niektóre sprawy zostały wyjaśnione, jednak prosimy o sprawdzenie zjazdów na aktualnych mapach projektowych, 

które zostały nam przysłane po spotkaniu.

Pliki są w formacie "pdf" o dużej rozdzielczości. 

Trzeba ściągnąć na komputer i powiększyć. Mapy są kolejno, od granicy z Pawłowicami.


DW 933 -1...

DW 933 - 2...skrzyż. Stawowa

DW 933 - 3...

DW 933 - 4...skrzyż. Jedności

DW 933 - 5...

DW 933 - 6...

DW 933 - 7...skrzyż. K. Miarki

DW 933 - 8...Tartak

DW 933 - 9...=============================================================================

Projekt przebudowy ul. Jedności w Studzionce.

/mapki w dużej rozdzielczości/

Jedności1...

Jedności2...

Jedności3...

Jedności4...

Jedności5...


============================================================

Zebranie Wiejskie 

W środę 22 lutego 2017r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Studzionka. 

Do Domu Strażaka przybyło 106 mieszkańców w tym: nasi Radni Waldemar Lipus i Łukasz Tetla

 oraz przedstawiciele organizacji społecznych i dyrekcji szkół.

Oczywiście był również Sołtys i pozostali członkowie Rady Sołeckiej.

Na zebranie przybyli również: Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, Zastępca Burmistrza Pszczyny Grzegorz Wanot, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Hanna Kielman

Radni Rady Miejskiej w Pszczynie - Stanisław Goraus, Kamil Widłok i Henryk Kopiec

 Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie Artur Krzyżaniak, Koordynator Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego Wojciech Jakubiec,

 Kierownik KRUS w Pszczynie Mirosława Wojciech, przedstawiciel policji z Pawłowic asp. szt. Rafał Zagrodnik oraz asystent posła Stanisława Szwed - Czesław Moń.


Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka za rok 2016 rok ...

Plan podziału środków finansowych na 2017 rok ...

Plan Pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej na 2017 rok ...

PREZENTACJA ...

Opis Prezentacji...


Protokół z Zebrania...


               

         ===============================================================

Informacja Ministerstwa Środowiska

na temat usuwania drzew i krzewów po zmianie przepisów.


informacja pdf...


=============================================================

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017r. - Sołectwo Studzionka:

/po zmianie od 1 lipca/


harmonogram pdf...


===============================================================

Został wyłożony do publicznego wglądu plan zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Studzionka.W dniach 28 listopada do 27 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, 

Wydział Urbanistyki i Architektury w godz. 9:00 - 15:00 będzie można uzyskać wgląd do Planu...

Do 10 stycznia 2017r. będzie można wnieść pisemnie uwagi.

pełna informacja pdf...

mapa planu zagospodarowania, pdf...

druk na wniesienie uwag, doc...


=================================================


Projekt drogi wojewódzkiej DW 933


Poniżej mapki projektowe odcinków dotyczących Studzionki:


mapka 1, pdf...

mapka 2, pdf...

mapka 3, pdf...

mapka 4, pdf...

mapka 5, pdf...

mapka 6, pdf...==================================================

Zebranie Wiejskie 

W czwartek 7 kwietnia 2016r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Studzionka. 

Do Domu Strażaka przybyło 62 mieszkańców w tym: nasi Radni Waldemar Lipus i Łukasz Tetla

 oraz przedstawiciele organizacji społecznych i dyrekcji szkół.

Oczywiście był również Sołtys i pozostali członkowie Rady Sołeckiej.

Na zebranie przybyli również: Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, Zastępca Burmistrza Pszczyny Grzegorz Wanot, 

Radni Rady Miejskiej w Pszczynie -Stanisław Goraus (okręg Poręba / Brzeźce ), Kamil Widłok ( okręg miejski ),

 Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie Artur Krzyżaniak, Koordynator Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego Wojciech Jakubiec,

 Kierownik KRUS w Pszczynie Mirosława Wojciech oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.


Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka za rok 2015 rok ...

Plan podziału środków finansowych na 2016 rok ...

Plan Pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej na 2016 rok ...

PREZENTACJA ...


Protokół....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020" pdf...

----------------------------------------------------------------