STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Kółko Rolnicze w StudzionceWładze od wyborów 23 lutego 2023r. 

Zarząd:


Mariusz Kijonka  -        Prezes

Janusz Pieczka  -    V-ce Prezes

Krzysztof Mańka  -  Skarbnik

Kazimierz Szendera  -  Sekretarz


Kazimierz Czerwiński  -  członek

Roman Firla            -  członek

Waldemar Lipus      -  członek


Komisja Rewizyjna:

 

Krzysztof Baron  -      Przewodniczący

Franciszek Smołka  -  członek

Mariusz Kijonka  -      członek   

 


================================================================


Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Kółka Rolniczego

23 lutego 2023r.

Prezes Piotr Mańka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, następnie członkowie udzielili absolutorium.

Przystapiono do przeprowadzenia wyborów w trakcie których wybrani zostali:====================================================================

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Kółka Rolniczego

21 lutego 2019r.

Prezes Piotr Mańka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu. Zebrani udzielili absolutorium ustępującymi Zarządowi.

Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz.

W trakcie prac Komisji Skrutacyjnej,

 sołtys przedstawił przebieg Zebrania Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka

oraz wybrane nowe władze spółki.

Przekazał również uchwalone wysokości składek członkowskich -

20 zł. od posesji, 7 zł. od pełnego hektara.

Po przeprowadzeniu wyborów, Komisja Skrutacyjna przedstawiła skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.


Zarząd:


Piotr Mańka  -        Prezes

Janusz Pieczka  -    V-ce Prezes

Krzysztof Mańka  -  Skarbnik

Kazimierz Szendera  -  Sekretarz

Kazimierz Czerwiński  -  członek

Roman Firla            -  członek

Waldemar Lipus      -  członek


Komisja Rewizyjna:

 

Krzysztof Baron  -      Przewodniczący

Franciszek Smołka  -  członek

Mariusz Kijonka  -      członek


   

   


======================================================================

Zebranie Sprawozdawcze Kółka Rolniczego w Studzionce

miało miejsce 15 lutego 2018r. w sali bankietowej Domu Strażaka

Sprawozdanie Prezesa Piotra Mańki z działalności za ubiegły rok, było głównym punktem Zebrania.

Prezes przedstawił również plan pracy na rok 2019.

  


       


================================================================

Zebranie Sprawozdawcze

Kółka Rolniczego w Studzionce, 16 luty 2017r.

Na zebraniu, członkowie KR przyjęli sprawozdanie Prezesa Piotra Mańki z działalności za ubiegły rok 

oraz plan pracy na rok 2018.

Prezes przekazał również informację o ilości członków:

KR - 97 członków oraz 18 członków honorowych

KGW - 80 członkin oraz 41 członkiń honorowych.

        

Studzieńczanie załatwili wykup gruntów przez Kółko Rolnicze!!!

Kilkudziesięciu Studzieńczan, a głównie członków Kółka Rolniczego i członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, 

swoją obecnością, najpierw na posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 20.10.2015r., 

a potem na Sesji Rady Miejskiej Pszczyny w dniu 22.10.2015r.

przekonali Radę, w sprawie uchwalenia zgody na wykup, 

dotychczas dzierżawionych przez Kółko Rolicze, gruntów.

Rada Miejska poparła jednogłośnie Uchwałę w tej sprawie. 

Zgodnie z zamiarem Zarządu, dzierżawione już od wielu lat grunty, 

staną się własnością Kółka Rolniczego w Studzionce, 

a więc tym samym jej mieszkańców.