STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Historia powstania i działalności KGW w Studzionce


Działające po II wojnie przy Związku Samopomocy Chłopskiej koło Hodowców Drobiu liczyło 12 kobiet. Członkinie inspirowane przez nauczyciela Szkoły Podstawowej Stanisława Paszka wspominały przedwojenną działalność związku „Matki Polki” i wyrażały chęć przynależności do jakiegoś związku kobiet. Liga Kobiet nie wchodziła w grę, gdyż zrzeszała kobiety miejskie. W listopadzie 1957r. obecna na zebraniu koła Hodowców Drobiu pani Pliszcz przybliżyła formy pracy kobiet wiejskich w Kołach Gospodyń Wiejskich. Wszystkie uczestniczki zebrania deklarowały chęć przynależności do tej organizacji i w ten sposób powołane zostało w Studzionce Koło Gospodyń Wiejskich.

           Największym autorytetem i pierwszą przewodniczącą nowo powstałego Koła była Helena Bienioszek. Kobiety od razu przystępują do działania. Jeszcze tego roku w grudniu rozpoczął się kurs kroju, szycia i robót ręcznych. Kursy o podobnej tematyce organizowane są co roku. W 1960 r przejmują opiekę nad wylęgarnią piskląt, oraz prowadzą przy niej odchowalnię kurcząt. Organizują wypożyczalnię naczyń stołowych. Prowadzą wiele konkursów o tematyce hodowlanej i ogrodniczej. W okresie żniw organizują dzieciniec, w którym na czas wzmożonych prac polowych znajdują schronienie dzieci rolników. KGW prowadzi również bogatą działalność kulturalną. W roku 1963 zawiązuje się grupa teatralna, która przygotowała pod kierownictwem Alfonsy Skaźnik kilka sztuk teatralnych. Gospodynie organizują wyjazdy do teatru, operetki oraz wycieczki krajoznawcze a także spotkania i wieczorki między innymi z okazji Dnia Kobiet. Pieczołowicie pielęgnują tradycję. Na ważniejszych uroczystościach delegacja KGW występuje w strojach ludowych. 

W 1960 r. przewodniczącą KGW została Gertruda Swadźba koło liczyło wtedy 48 członkiń. Członkinie koła złożyły się i uruchomiły wylęgarnię drobiu i za zarobione pieniądze zakupiły sprzęt do bielenia i naczynia na 50 osób do wypożyczalni, oraz dodatkowy inkubator do wylęgu kaczek.

W 1963r. członkiń jest już 80, a nową przewodniczącą zostaje Anna Brudys. Organizowane są w czasie żniw dziecińce jak również szkolenia, kursy garmażeryjne, szycia i haftowania. Na Dzień Kobiet a później i Dzień Seniora organizowane są okolicznościowe spotkania.  Z dochodu wylęgarni dokupuje się naczynia, obrusy i szatkownicę do kapusty.

W 1974r przewodniczącą zostaje wybrana Wanda Pistelok. W styczniu 1977r. uruchomiony został magiel  elektryczny, a w maju ponownie na przewodniczącą zostaje wybrana Anna Krosny z domu Brudys. Członkiń jest już wtedy 225. Koło działa prężnie dalej organizując kursy i szkolenia dla swoich członkiń. By pomóc swoim mężom kobiety robią kursy prawa jazdy na traktor.

W marcu 1985r. przy KGW powstaje zespół regionalny Studzieńczanie, który istnieje do dzisiaj.

Od 1991r. przewodniczącą jest Emilia Przemyk, która równocześnie opiekuje się zespołem.

W 2003r. na przewodniczącą zostaje wybrana Irena Lipus, która funkcję tę pełni do dzisiaj.

Na przestrzeni swego istnienia 40 członkiń naszego koła otrzymało Order Serca Matkom Wsi.

Przez zarządy oprócz przewodniczących przewinęło się wiele członkiń, których nie sposób wyliczyć, a były i są one aktywnymi działaczkami KGW w Studzionce. Ostatnimi laty bierzemy udział w konkursach kulinarnych organizowanych przez GZKiOR, oraz Starostwo Powiatowe gdzie nasze potrawy są wysoko oceniane. W  2005r. nasze potrawy wigilijne prezentowane były w WARSZAWIE na Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Wigilijnych pod patronatem ks. Prymasa Józefa Glempa.

Teraz nasze koło liczy 100 członkiń czynnych i ponad 30 honorowych. 

Do zarządu należą  ;      Irena Lipus –przew.  Janina Waleczek –zastępca przew.   Halina Miły –skarbnik , Janina Pająk –sekretarz, członkinie: Otylia Trojanowska, Teresa Gąska, Jadwiga Stokłosa,   komisja rewizyjna  Aleksandra Brzozowska, Regina Małyjurek, Pelagia Klepek.

14 marca 2015r odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone ze spotkaniem z okazji Dnia Kobiet gdzie wybrany zostanie nowy zarząd KGW.

.

 

 

                                                                                 opracowali:    Józef Wydra

                                                                                                    Irena Lipus