STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 

Koła Gospodyń Wiejskich w Studzionce

w dniu 14.03.2015r.

- Przewodnicząca Irena Lipus przywitała gości, oraz członkinie KGW

- przedstawienie planu zebrania

- na Przewodniczącą zebrania wybrano Otylię Trojanowską

- na Sekretarza Aleksandrę Mężyk

- Przewodnicząca I. Lipus przedstawiła sprawozdanie z działalności 

- sprawozdanie finansowe przedstawiła Regina Małyjurek

- udzielono absolutorium Zarządowi

- uchwalono przeprowadzenie wyborów do Zarządu KGW w sposób jawny

- na Przewodniczącą KGW na następną kadencję jednoglośnie została wybrana Irena Lipus

- Z-cą Przewodniczącej została Janina Waleczek

- Sekretarzem - Aleksandra Mężyk

- Skarbnikiem - Halina Miły

- Członkiniami Zarządu zostały: Ilona Gryszko; Joanna Janko; Otylia Trojanowska; Renata Rygiel

- wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

- Przewodnicząca - Leokadia Rapiejko; członkinie - Pelagia Klepek; Sylwia Śleziona

- Delegatkami na Zjazd Kółek i Organizacji Rolniczych: Irena Lipus; Janina Waleczek; Bronisława Podbioł

dodano - 14.03.2015r.